Cardiologie

Hartproblemen kunnen worden onderverdeeld in aangeboren afwijkingen en verkregen hartafwijkingen. Bij jonge dieren zien we meestal aangeboren hartproblemen. Soms gaat het om duidelijke klachten, maar vaak wordt een hartprobleem bij een jong dier opgemerkt tijdens de controle voor vaccinatie. Verkregen hartproblemen ontstaan geleidelijk. Soms worden deze problemen thuis al opgemerkt, bijvoorbeeld als uw huisdier een verminderd uithoudingsvermogen heeft. Andere symptomen zijn kortademigheid of vaak hoesten. Uw huisdier kan zelfs een soort flauwte krijgen. Zo\'n flauwte wordt vaak verward met een epileptische aanval.
Om een goede diagnose te stellen wordt er eerst een algemeen onderzoek verricht. Hierbij vallen meestal al onregelmatigheden op, zoals een hartruisje of veranderingen in het hartritme. Om erachter te komen om welke hartaandoening het gaat, is het vaak nodig om verder onderzoek te doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van een röntgenfoto, om de longen en het hart in beeld te brengen, of met behulp van een hartecho of een ECG. Deze onderzoeken vinden plaats in onze kliniek. De hartecho zal door een specialist verricht worden, deze kan ook de kleinste afwijkingen aan het hart en de bloedvaten vaststellen.

Wanneer de diagnose vervolgens bekend is, zal er een geschikte behandeling in gang worden gezet.


Designed by DHost BV